Professor Meihana Durie He Mihi (Welcome)

E te huinga tauira e tau nei, nau mai, haere mai.

Haere mai rā ki Te Kunenga ki Pūrehuroa. Tomokia te whare ako, te whare o te mātauranga, kia tīkina mai ai ngā kete o te wānanga. Mā tēnei ara, e tutuki ai ngā wawata me ngā tūmanako e ngākaunuitia ana mō te rangi āpōpō. Haere mai ki ōna whenua kura, ko Turitea ki Manawatū, ko Otehā ki Ōkahukura, ko Pukeahu ki Te Ūpoko o Te Ika. Ko Te Pūrehuroa e whakahuatia nei, he rarangi whetū ki te rangi, he hīnātore ki te māramatanga. Inā hoki, ahakoa he tīmatanga, kāhore he mutunga o tēnei mahi te whai i te mātauranga. Nō reira, nau mai, kia mārama ai ngā pūmanawa, kia pakari ai ngā pūkenga. Ka ea te kōrero, mā tini, mā mano ka rapa te whai, ka hua ai te wānanga.

Koia tēnei ko te reo maioha o Te Kunenga Pūrehuroa, e tukuna atu ana ngā mihi manahau ki a koutou katoa. E rarau ki te tapuwae nui o Tāne, ko Tāne-i-te-Wānanga, ko Tāne-nui-ā-Rangi. Kia ū ki te ara, kia mau ki te mātauranga, kia manawanui ki te ako, hei oranga mātauranga mōu, mō tātou katoa. Kia toi te mana, kia tau te mauri, kia tupu te māramatanga ki a tātou katoa.

The name Te Kunenga ki Pūrehuroa is a symbolic reference to the knowledge journey that you have now embarked upon. Te Pūrehuroa represents the infinite constellations of stars that radiate the skies above us, illuminating a pathway towards a future that you will cultivate and forge during your time here at Massey University. The acquisition of knowledge brings with it a lifelong commitment to learning and is a journey without end – from inception to infinity. We encourage you to draw inspiration from the many kōrero, or ancient narratives, that make Massey University so distinctive. In the spirit of the great knowledge seeker Tāne, we hope that your time here is fulfilling, that you prepare yourself well for the challenges ahead of you and that you may aspire to attain ultimate success.


Nāku noa, nā

Professor Meihana Durie
Deputy Vice-Chancellor Māori 
Massey University

Contact us Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey